"Jag hjälper Dig inte genom att ge svaren,
jag hjälper Dig med att finna svaren.”
-Solveig

Välkommen till Solsinne!

Samtal om livet.

Regressionsterapi

Du påverkas i hela ditt liv av känslor. Allt återspeglas i en känsla, rädsla, lycka, ångest, kärlek, förtvivlan och många gånger även din värk i kroppen.

I Regressionsterapi går man ner i en djupare del av sig själv. I en djup avslappning och vägledning där olika upplevelser har lagrats som cellminnnen.
Här får du möta eller se grunden till dina olika reaktioner eller sjukdomar.
Genom bilder, symoliska / tidigare liv, känslor, fantasivärld.
 
Många minnen som har lagrats kommer från barndomen och ända upp i tonåren.
Kroppen minns allt, men du behöver inte vara medveten om de minnena.
Där någonstans finns grunden till den situation som skapat din känsla eller avsaknad av känsla du har idag.
Här kan man finna många svar på våra oändliga frågor om varför saker och ting händer i livet, varför jag alltid har värk i kroppen, varför mina relationer inte fungerar mm.
 
"Jag hjälper Dig inte genom att ge svaren,
jag hjälper Dig med att finna svaren."
-Solveig

Kontakta Solsinne
 
Skicka!
803
809